ಸೌದಿ: ಕನಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕನಿಷ್ಟ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ರಿಯಾಲ್ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!