ಹಜ್: ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇರೆಗಳು ಸಜ್ಜು

ಮಕ್ಕಾ: ಹಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಾ ಕಣೆವೆಯಲ್ಲಿ ಡೇರೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಹಜ್ಜಾಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟೋಪಚಾರದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿವಿಧ ಡೇರೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅತಿಥಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸೌಕರ್ಯ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರಫಾದಲ್ಲೂ ಡೇರೆಗಳ ಸಜ್ಜೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅರಫಾದ ನಂತರ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಾಗಿಸಿ ಹಜ್ಜಾಜ್‌ಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಝ್ದಲಿಫಾದಲ್ಲೂ ಕ್ರಮೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಜ್ಜಾಜ್‌ಗಳು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಬ್ಬೈಕ್‌ನ ಧ್ವನಿಯು ಮೇಳೈಸಲಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!