ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ತಪ್ಪಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ಸುಲಭ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ ನೀವು ಬಯಸದವವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ

ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಒಟ್ಟು ಎರರು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ನೀವು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೋಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆದಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ RBI ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಡಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ಯಾವಾಗ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು?
ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೀಘ್ರವೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭಾರ್ಥಿಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!