ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಫ್ ಅರಬನ ವಳವೂರು ಶಾಖೆಯ ನವ ಸಾರಥಿಗಳು

ನೂತನ ಸಾರಥಿಗಳು:
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಿಮಮಿ ಸಖಾಫಿ ವಳವೂರು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಿಯಾಝ್ ವಳವೂರು, ಶಾಕಿರ್ ಮುಈನಾಬಾದ್.
ಪ್ರ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೈದರ್ ವಳವೂರು (ಅಡ್ಯಾರ್ ಹೌಸ್)
ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಉಬೈದ್ ವಳವೂರು
ಆತೀಫ್ ವಳವೂರು.
ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ – ಸಮದ್ ವಳವೂರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!