ರಜಬ್ ಉಚ್ಚಿಲರವರಿಗೆ ಪಿತೃ ವಿಯೋಗ ಕೆಸಿಎಫ್ ಯುಎಇ ಸಂತಾಪ

ಶಾರ್ಜಾ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಶಾರ್ಜಾ ಝೋನ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಜಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಚ್ಚಿಲ ರವರ ತಂದೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಉಚ್ಚಿಲ (75 ವರ್ಷ) ಇವರು ಇಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಲ್ಲಂಘನೀಯ ವಿಧಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಸಿಎಫ್ ಶಾರ್ಜಾ ಝೋನ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಆದ ರಜಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಚ್ಚಿಲ ರವರ ತಂದೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಉಚ್ಚಿಲ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ಯುಎಇ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯಿತ್ ನಮಾಝ್, ಖುರ್’ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ, ಮತ್ತು ತಹ್ಲೀಲ್ ಹೇಳಿ ಮಗ್ಫಿರತ್ ಗಾಗಿ ದುಆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!