ಲೆವಿ ವಿನಾಯ್ತಿ: ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನ

ರಿಯಾದ್: ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಲೆವಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡುವ ರಾಜರ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲೆವಿಯನ್ನು ಮರಳಿಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಲೆವಿ ಪಾವತಿಸದ, ನಿತಾಖಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ

12 ತಿಂಗಳ ಲೆವಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಲೆವಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಹಾಫಿಝ್’ನ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲೆವಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಜರು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಲೆವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ನೆರವು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಡೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!