janadhvani

Kannada Online News Paper

ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಕಾಟುಂಗರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಶಾಖೆ ಪದಾಧಿಕರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಈ ವರದಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ


ಕೆ. ಸಿ ರೋಡ್: SSF ತಲಪಾಡಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಟುಂಗರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಶಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯು 06/12/2018ರಂದು ಮಹ್ರೂಫ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ರವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್, ನೌಮಾನ್, ಪ್ರ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಝ್ ಹಾಗು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಝ್ಮನ್ ,ಅನಾನ್ ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಬಾರಕ್ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿರಾಜ್ , ಶಿಹಾಬ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಹ್ರೂಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ವೀಝ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೆ. ಸಿ. ರೋಡ್ ಸಹಿತ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗು ಶಾಖಾ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರು.

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com