janadhvani

Kannada Online News Paper

ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದವರು ವೀಸಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಬ್ಶೀರ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು- ಜವಾಝಾತ್

ವೀಸಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಬ್ಶೀರ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ಶೀರ್ ನ ತವಾಸುಲ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜವಾಝಾತ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿದ್ದಾ- ರೀ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದವರು ನಂತರ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅಬ್ಶೀರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜವಾಝಾತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವೀಸಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಬ್ಶೀರ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ಶೀರ್ ನ ತವಾಸುಲ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜವಾಝಾತ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತವಾಸುಲ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜವಾಝಾತ್ ಹೇಳಿದೆ.

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com