ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಪ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೊತ್ಸವ -2018, ಕಡ್ತೂರ್ ನಲ್ಲಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ :  ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವವು  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2018 ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಠಾರ ಕಡ್ತೂರ್ ನಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ
error: Content is protected !!