janadhvani

Kannada Online News Paper

ಈ ವರದಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ


ಮೌಲಾನಾ ಎನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಶಾಫಿ ಸಅದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವರ
ಅಜ್ಜಿ (ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ)ಆಮಿನಾ,82 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ, ಪಾಣಿಮಂಗಳೂರು ರವರು ಸ್ವನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಲ್ಲಂಘನೀಯ ವಿಧಿಗೆ ವಿದೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಫನ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು 5:30ಕ್ಕೆ ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಲಡ್ಕ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com