janadhvani

Kannada Online News Paper

ಸೌದಿ: ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಡೆದು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ

ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನುಮತಿ.

ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಗಮನದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ:
1. ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೂರಿನ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ.
2. ಕೆಲಸಗಾರನ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ.
3. ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ. (ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ಇಕಾಮಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ಅಗತ್ಯ)
4. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೋಲೀಸರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದರೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದರೆ

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸದ ಕೆಲಸಗಾರನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ (ಜವಾಝಾತ್) ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com