janadhvani

Kannada Online News Paper

ನೇಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ 6.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

2015 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದ್ವಂಸಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂದುಫಲಚೋಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು.

2015 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 7.9 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: