ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ

ಜಿದ್ದಾ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್-ರಾಜಹಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮರು ಪ್ರವೇಶ ವೀಸಾ, ನಿರ್ಗಮನ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಬಂಧ ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಗೊಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!