ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ 704 ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಮುಕ್ತಿ – ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶ

ಅಬುಧಾಬಿ: ಈದ್ ಅಲ್ ಅದ್ಹಾ (ಬಕ್ರೀದ್) ಪ್ರಯುಕ್ತ 704 ಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಜೈಲು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಖ್ ಖಲೀಫಾ ಬಿನ್ ಝಾಯಿದ್ ಆಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲು ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲು ಮುಕ್ತಗೊಂಡವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಲಘುಕರಿಸಿ, ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!