janadhvani

Kannada Online News Paper

1

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಧ್ವಜ ದಿನ ಆಚರಣೆ- ದೊರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಘೋಷಣೆ

ದೇಶದ ಧ್ವಜವು ಏಕದೇವ ಆರಾಧನೆ, ನ್ಯಾಯ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಅನ್ನು ಧ್ವಜ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೌದಿ ದೊರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 11, 1937 (27 ದುಲ್ ಹಜ್ 1335) ಸೌದಿ ದೊರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಧ್ವಜ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1139 AH ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

“ಧ್ವಜವು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಖಡ್ಗವು ಶಕ್ತಿ, ಘನತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ”

ದೇಶದ ಧ್ವಜವು ಏಕದೇವ ಆರಾಧನೆ, ನ್ಯಾಯ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಸೌದಿ ಧ್ವಜವು ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಧ್ವಜವು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

1
1
1

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com