ಸೌದಿ: ಜ.1ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಖಾಮಾ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆಯಾದ ಇಕಾಮಾ ಸಾಕಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರ ಇಖಾಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಕಾಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇ-ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!