ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸದ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ರಾಜಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಅದರ ನಂತರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಕರವಾಗಿರುವವರು, ಹೆರಿಗೆಗೆ 24 ವಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!