ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಕುವೈತ್ ನಗರ: ಕುವೈತ್ ಸರಕಾರವು ತನ್ನ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶೈಖ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಜರ್ರಾ, ಸಂದರ್ಶನ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇತರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಸಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ವೀಸಾ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್‌ಗೆ ಬರುವವರು ಗೃಹ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವಲಂಬಿತ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸದ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಸಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸದ ವಿಸಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ವೀಸಾ ನೀಡಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!