ಅಬುಧಾಬಿ: 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆರಂಭ-ನೋಂದಣೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ಅಬುಧಾಬಿ: ಟೋಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು 2 ವಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ನೋಂದಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಂದಾಯಿಸದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಮಾಕ್ತಾ, ಮುಸಫಾ, ಶೈಖ್ ಝಾಯಿದ್ ಮತ್ತು ಶೈಖ್ ಖಲೀಫಾ ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬುಧಾಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಮಿರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದಂಡ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 200 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 400 ದಂಡ ಹೀಗೆ 10,000 ದಿನಾರ್ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!