janadhvani

Kannada Online News Paper

ಕನ್ಯಾನ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯ್ಯಾ’ ಮಜ್ಲಿಸ್

SSF ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹ್ಳರುತುಲ್ ಬದ್ರಿಯ್ಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ತರಗತಿಯು ಅಬ್ದಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತು.

ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಮದನಿ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ,SSF ವಿಟ್ಲ‌ ಡಿವಿಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯ್ಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು.

ಕೆ.ಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯ್ಯಾದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.ಶಾಖಾ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ರವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು.

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com