janadhvani

Kannada Online News Paper

ಕೆಸಿಎಫ್ ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿವರ 

ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ : ಸಾರಾ ಬುರೈಧಾ (ದುಬೈ ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್)

ಖಿರಾಅತ್

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಹ್ಮದ್ ನಿಹಾಲ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಖಿಯಾರ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಖದೀಜಾ ಖಾದರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾತಿಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಝೀಮ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಆಯಿಷಾ ನೂರಿನ್ ಖಾದರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಶಫಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ :ಫೌಝಾನ್ ಅಲಿ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಇಫಾ ಷರೀಫಾ, ಅಲ್ ಐನ್

ದ್ವಿತೀಯ :ನೂಹಾ ನಫೀಸಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಲತೀಫಿ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ :ನಿಝಾಮುದ್ದೀನ್ ಕೋಡಿ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು  

ಪ್ರಥಮ : ಅಫ್ರಾ ತಹರೀನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಖದೀಜಾ ಸೌದಾ, ಅಜ್ಮಾನ್

ಕನ್ನಡ ಹಾಡು 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಂಲೀ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮ್ಮಾಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಶಾನು ಫಾತಿಮಾ, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಆಯಿಷಾ ಝೋಹಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀಮ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಸಾರಾ ಬುರೈಧಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ತಾಹಿರಾ ಫಲಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಾಶಿಮ್ ರಿಹಾನ್ ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಶಿಹಾಬ್ ಸುಳ್ಯ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾರೂಖ್ ಕುಂಜಿಲ, ಶಾರ್ಜಾ

ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡು 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಹಲ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಹ್ಮದ್ ನಿಹಾಲ್, ಅಬುಧಾಬಿ 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಆಯಿಷಾ ಫಹೀಮಾ, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಖದೀಜಾ ಖಾದರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ನಾಫಿಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಝೀಮ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಿಬಾ ಫಾತಿಮಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮರ್ಯಮ್ ಹನ್ನಾ, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ 

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಶಾಬ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹಸಾನ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಶಿಹಾಬ್ ಸುಳ್ಯ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾರೂಖ್ ಕುಂಜಿಲ, ಶಾರ್ಜಾ

ಉರ್ದು ಹಾಡು 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಹಾನ್ ಶೈಖ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫೌಝಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಖನ್ಸ ಫಾತಿಮಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ರಿಂಶಾ ರಿಯಾಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಝೈರ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಸಾರಾ ಬುರೈಧಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ರಿಧಾ ರಿಯಾಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಇಹಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಲ್ ಐನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಫೌಝಾನ್ ಅಲಿ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಸಲೀಂ ಖಾದ್ರಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಕೋಡಿ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಡು 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಯ್ಮನ್ ಮೂಸಾ, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಖನ್ಸ ಫಾತಿಮಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾತಿಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ನಾಫಿಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಝಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಆಯಿಷಾ ನೂರಿನ್ ಖಾದರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಂದಾ ಸಿದ್ದೀಖ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಖೀಫ್ ಅಕ್ಬರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಶಾಬ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಆಸಿಫ್ ಇಂದ್ರಾಜೆ, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಸಲೀಂ ಖಾದ್ರಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡು 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ರಿಶಾದ್ ರಿಯಾಝ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಝೀಲ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ನಫೀಸಾ ಝುನೈರಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಖದೀಜಾ ಖಾದರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಷ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಸ್ವದೀಹಾ ಷರೀಫ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಆಯಿಷಾ ಅಕ್ಬರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸದಾದ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಉಕ್ಕಾಶ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫೌಝಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ :ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮ್ಮಾಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಆಇಝಾ ಅಕ್ಬರ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾತಿಮಾ ಅಲೀನಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀಮ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಸಾರಾ ಬುರೈಧಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಸ್ವದೀಹಾ ಷರೀಫ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಾಶಿಮ್ ರಿಹಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : —-

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಝೀಬ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಶಾರ್ಜಾ

ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಣ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಝೀಲ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝಈಮ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಫಾತಿಮತ್ ಅದಭಿಯಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮರಿಯಂ ಹಾಝಿಮಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಝಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಾಶಿಮ್ ಹನಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಫಾತಿಮತ್ ಲಿಬಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಶಫಾನ್ ಶಾಫಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹಸಾನ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಶಬ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಸಿದ್ದೀಖ್ ಹುಮೈದಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ನಿಝಾಮ್ ಸಖಾಫಿ, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಣ 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಮೀನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಫಾತಿಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾತಿಮಾ ಸಾರಾ ಜಸಿಯಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಇಹಾನ್ ಹುಸೈನ್, ರಾಸಲ್ ಖೈಮಾ

ದ್ವಿತೀಯ :  ಶಯಾನ್ ಅಬೂಸಾಲಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಫ್ರೀನಾ ಬೇಗಂ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಂದಾ ಸಿದ್ದೀಖ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸದಾದ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಉಕ್ಕಾಷ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಅಹ್ಮದ್ ರಮೀಝ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ನಝೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷಣ 

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಂಲೀ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಶಾಹಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಆಯಿಷಾ ಝೋಹಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಿಲ್ಫಾ ಮರಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಷ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದ್ ರಾಫಿ, ಅಜ್ಮಾನ್

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಲೀನಾ ಬೇಗಂ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಆಇಝಾ ಇಫ್ರಾ, ಅಜ್ಮಾನ್

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಾಷಿಂ ರಿಹಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಉಮ್ಮರ್ ರಝೀನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ :  ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಲತೀಫಿ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಸನ್ ರಿಝ್ವಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಕಲರಿಂಗ್  

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಶಾಹಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಖ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ರಿಂಶಾ ರಿಯಾಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ರೂಹಿ ಝೈನಬ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಝಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಝಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಆಯಿಷಾ ರುಮಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾತಿಮತ್ ಲಿಬಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ  

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ನುಹೈಮ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮ್ಮಾಸ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಆಯಿಷಾ ಝೋಹಾ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಲುಹಾ ಫಾತಿಮಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಝಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಶಫಾನ್ ಶಾಫಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಹಿಬಾ ಫಾತಿಮಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಾದಿ, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ :ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಫ್ರಾ ಹಮೀದ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ನೂಹಾ ನಫೀಸಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು  

ಪ್ರಥಮ : ಸಿದ್ದೀಖ್ ಹುಮೈದಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಪ್ರಥಮ :  ಜಮೀಲಾ ಯೂಸುಫ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಜುಬೈರಿಯಾ ಶಾಫಿ ಸಖಾಫಿ, ಅಜ್ಮಾನ್

ಬುರ್ದಾ 

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು   

ಪ್ರಥಮ : ಸುಹೈಲ್ ಸಖಾಫಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾರೂಕ್ ಕುಂಜಿಲ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಶಾರ್ಜಾ

ದಫ್ಫ್ 

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು   

ಪ್ರಥಮ : ಸಮದ್ ಬಿರಾಳಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಫಾರೂಕ್ ಕುಂಜಿಲ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಶಾರ್ಜಾ

ಮೆಮರಿ ಟೆಸ್ಟ್   

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಅಫ್ರಾ ಹಮೀದ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಇಫಾ ಶರೀಫಾ, ಅಲ್ ಐನ್

ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ (ಕಸದಿಂದ ರಸ)  

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಹಲೀಮಾ ಹುನೈಫಾ, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಇಫಾ ಶರೀಫಾ, ಅಲ್ ಐನ್

ಅರೇಬಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ   

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಫಾತಿಮಾ ಹೈಫಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ದ್ವಿತೀಯ : ಹನೀನ್ ಅಸ್ಲಮ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಪ್ರಥಮ :  ಫಾಯಿಝಾ ಕರೀಂ, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಮ್ತಾಝ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಚರಿತ್ರೆ ಬರಹಇಂಗ್ಲೀಷ್  

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಮುಬಶ್ಶಿರತುಲ್ ಸಂರೀನಾ, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಯಾಸಿರ ಶಾಫಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಪ್ರಥಮ :  ಮುಮ್ತಾಝ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಶಾರ್ಜಾ

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಲೀಮತ್ ಸಾದಿಯ, ದುಬೈ ಸೌತ್

ಚರಿತ್ರೆ ಬರಹಕನ್ನಡ

ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್  

ಪ್ರಥಮ : ಖದೀಜಾ ಶಿಝಾ, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ನಫೀಸಾ ಫಾತಿಮಾ, ಅಬುಧಾಬಿ

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಪ್ರಥಮ :  ಜಮೀಲಾ ಯೂಸುಫ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ :  ರಮೀಝಾ ಅಕ್ಬರ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಪ್ರಬಂಧಕನ್ನಡ

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು   

ಪ್ರಥಮ : ಉಮರ್ ಫಾರೂಖ್, ದುಬೈ ಸೌತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಶಾರ್ಜಾ

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಪ್ರಥಮ : ಶಾಹಿದಾ ಮಜೀದ್, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಮುಮ್ತಾಝ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಶಾರ್ಜಾ

ಪ್ರಬಂಧಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಜನರಲ್ ಪುರುಷರು   

ಪ್ರಥಮ : ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಝ್ಮಾನ್, ಅಜ್ಮಾನ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಇರ್ಫಾನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಪ್ರಥಮ : ಫೌಝಲ್ ಹಿನಾಯ, ದುಬೈ ನಾರ್ತ್

ದ್ವಿತೀಯ : ಅಝೀಮಾ ಇಮ್ರಾನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಝೋನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 

ಶಾರ್ಜಾ         : 530.7 

ಅಬುಧಾಬಿ      : 502.90

ದುಬೈ ನಾರ್ತ್ : 492.80

ಅಜ್ಮಾನ್        : 380.70

ದುಬೈ ಸೌತ್   : 316.60

ಅಲ್ ಐನ್      : 39.10 

ರಾಸಲ್ ಖೈಮಾ : 25.20

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: