ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಅದೀಸ್ ಸಂಗಮ

ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಅದೀಸ್ ಸಂಗಮ ನ್ಯೂಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ರೋಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಸಅದಿ ಮಠ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳುಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು:ಯೂಸುಫ್ ಸಅದಿ ಮಠ
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಅದಿ ವಳವೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ನೌಶದ್ ಸಱದಿ
ಗಟ್ಟಮನೆಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು:
ಹಸನ್ ಸಱದಿ ಮುಕ್ವೆ
ಯಾಕೂಬ್ ಸಱದಿ ಇರ್ದೆ
ಉಮರ್ ಸಱದಿ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ:ರಝಾಕ್ ಸಱದಿ ಕೂಡಿಪ್ಪಾಡಿ*

ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ;
ತ್ವಾಹ ಸಱದಿ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ
ಹನೀಫ್ ಸಱದಿ ಸವಣೂರು
ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಸಱದಿ ಬನ್ನೂರು

ಕೋಶಧಿಕಾರಿ ; ಅಲಿ ಸಱದಿ ಬಲ್ಕಾಡ್

ಮೀಡಿಯಾ* *ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ:
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಱದಿ ಪಮ್ಮಲೆ
ಶಫಿಖ್ ಸಅದಿ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ

ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಸದಸ್ಯರು
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಅದಿ ಇರ್ದೆ
ಅಮೀನ್ ಸಅದಿ ಚೆನ್ನಾರ್
ಮನ್ಸೂರ್ ಸಅದಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ
ಝಕರಿಯಾ ಸಅದಿ ಹಸನ್ ನಗರ
ಖಾಸಿಂ ಸಅದಿ ಕೆಮ್ಮಾರ
ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸಅದಿ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ
ಹೈದರ್ ಸಅದಿ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ
ಸುಲೈಮಾನ್ ಸಅದಿ ಕೂರ್ನಡ್ಕ
ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸಅದಿ ಕುಕ್ಕಿಲ
ಶರೀಫ್ ಸಅದಿ ಬೈತಡ್ಕ
ಅನ್ಸಾರ್ ಸಅದಿ ಬೈತಡ್ಕ
.ಅಶ್ರಫ್ ಸಅದಿ ಆತೂರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲರುಗಳು
ಮುಹಮ್ಮದ್ ನೌಷಾದ್ ಸಅದಿ ಗಟ್ಟಮನೆ
ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಸಅದಿ
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸಅದಿ ಬಲ್ಕಾಡ್
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಅದಿ ಇರ್ದೆ
ಹನೀಫ್ ಸಅದಿ ಸವಣೂರು
ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಸಅದಿ ಬನ್ನೂರ್
ಅನ್ಸಾರ್ ಸಅದಿ ಬೈತಡ್ಕ
ಹೈದರ್ ಸಅದಿ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಅದಿ ಪಮ್ಮಲೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಾಮಿಯಾ ಸಅದಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!