ಅಲ್ ಹರಮೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಜುಬೈಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ

ಅಲ್ ಹರಮೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಜುಬೈಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 16/8/2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಮಾ ನಮಾಝಿನ ನಂತರ ಜುಬೈಲ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಝಯತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಾಬ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮಿಲನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ತವ್ಹೀದ್ KH ದುಆ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಸ್ತಫಾ ಸುಲೈಮಾನ್ ಕಿರಾತ್ ಪಠಿಸಿದರು.

SA ಇಜ್ಝುದ್ದೀನ್ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ರಫೀಕ್ kh ಉದ್ಘಾಟಿಸದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ BA ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸೂರಿಂಜೆ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು.
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ನಿಶಾನ್ ಮಿಲನ್
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – BA ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸೂರಿಂಜೆ
ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ – SA ಉಬೈದುಲ್ಲಾಹ್.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು – ಸಾಜಿದ್ KH, ಸೆಯ್ಯದ್ SA
ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ತವ್ಹೀದ್ ಪಂಜ, ಇರ್ಷಾದ್ KB, ಜಾವೀದ್ ಪಂಜ.
ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ – ಇಜ್ಝುದ್ದೀನ್ SA, ದಾವೂದ್ KH, ಆರಿಫ್ ಶಿಬರೂರ್
ಸಲೆಹೆಗಾರರಾಗಿ – ಸುಲೈಮಾನ್ ಮಿಲನ್, ರಫೀಕ್ KH, SA ಫಾರೂಕ್
ಆರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ KH ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೂರು ಸ್ವಲಾತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!