ಹಜ್-ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜಿದ್ದಾ ಮಧ್ಯೆ ನೂತನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

ರಿಯಾದ್: ಹಜ್-ಉಮ್ರಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯಾತ್ರಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜಿದ್ದಾ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಜಿದ್ದಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಾ ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್‌ನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜಿದ್ದಾ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಲ್ ಫೈಝಲಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ ಫೈಝಲಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಫೈಝಲ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿದ್ದಾದ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೂಲಕ ಹಜ್ಜಾಜ್‌ಗಳು ಮಕ್ಕಾಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ. ಯೊಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!