janadhvani

Kannada Online News Paper

ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಹರಮ್ ನಲ್ಲಿ ತರಾವೀಹ್ ಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುವ ಇಮಾಮರು

ಜಿದ್ದಾ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪುಣೀತ ನಗರಗಳಾದ ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಹರಂಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳ ತರಾವೀಹ್, ಖಿಯಾಮುಲ್ಲೈಲ್ (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯ ನಮಾಝ್)ಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ನೀಡಿಲಿರುವ ಇಮಾಮರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಸೌದಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಎರಡೂ ಹರಮ್‌ಗಳ ಕಾವಲುಗಾರರೂ ಆದ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಜ ಈ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಡಾ.ಯಾಸಿರ್ ಅಲ್ ದೋಸರಿ, ಡಾ.ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹುದೈಫಿ, ಡಾ.ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ನೀಡುವ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಕ‌ಅಬಾಲಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಾ ಹರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಮಝಾನ್ ರಾತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾದ ತರಾವೀಹ್‌ಗೆ ಇಮಾಂ ಡಾ. ಯಾಸಿರ್ ಅಲ್ ದೋಸರಿ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಅವರ ರೌಳಾ ಇರುವ ಮದೀನಾ ಹರಮ್‌ನ ತರಾವೀಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಡಾ.ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹುದೈಫಿ, ಡಾ. ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಮುಹಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಮ್ ಖಾತೆಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

error: Content is protected !! Not allowed copy content from janadhvani.com