ಸೌದಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ, ಸೆರೆವಾಸ ನೀಡುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 17 ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡುವುದು, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ನೋಟೀಸು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು,ಹಂಚುವುದು, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸುವುದು.

ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು.

ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಸಂಘಟಿತರಾಗುವುದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದು.

ಅನುಚಿತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದು.

ವಾಹನಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಕಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಿ ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಜಾಹೀರಾತು ವಿತರಿಸುವುದು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!