ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರು ನೀಡಿದರೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ- ಗೃಹ ಸಚಿವ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!