ಅನಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮದ್ದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ :ಸೌದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಜಿದ್ದಾ: ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು  ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮದ್ದು ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಗಿನ 5.60 ಲಕ್ಷ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 4000 ರಿಯಾಲ್ (68,000 ರೂ.)ನ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!