ಕುವೈಟ್: ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ‌ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1000 ದಿನಾರ್‌ಗೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ಕುವೈಟ್ ಸಿಟಿ: ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1000 ದಿನಾರ್‌ಗೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದ ಸಫಾ ಅಲ್ ಹಾಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಂತೆಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ವೇಳೆ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 500 ದಿನಾರ್ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಅವರ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್‌ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿದಾಗಿ, ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಫಾ ಅಲ್ ಹಾಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದಂತೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!