ದುಬೈ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

ದುಬೈ: ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 100 ರಿಂದ 15000 ದಿರ್‌ಹಂ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 15000 ದಿರ್‌ಹಂ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವ್ಯಾಟ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ 11 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕ ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸಲಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರು ಲಭಿಸಿದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಟಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸದ invoice ಆದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!