ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಂದಣಿ ಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವರು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ರೀತಿಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಧು ವರರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ತೆರಳಿ ಸಹಿ ನೀಡಬೇಕಾಗ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿಯರಂತೆ ವಿದೇಶೀಯರಿಗೂ ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು, ವಧು ವರರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಉಪಹಾರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಸಲು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!