ಲೆವಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ- ಸೌದಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಲೆವಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಲೆವಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಟ್ಟ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಇನ್ವೋಯ್ಸ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನವರಿ1 ರಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಲೆವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮೇತ ಇನ್ವೋಯ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರಾರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಶಿಫ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಲೆವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ವದೇಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತೀ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 400 ರಿಯಾಲ್ ನಂತೆ ಲೆವಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಗಳಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತೀ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 300 ರಿಯಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದು 600 ರಿಯಾಲ್ ಆಗಲಿದ್ದು, 2020 ರಲ್ಲಿ 800 ರಿಯಾಲ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ  4 ಮಂದಿ ವಿದೇಶೀ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲೆವಿಯಿಂದ ಕಡಿತವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವನಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!