ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಕಂದಕ್ ನಿಧನ; ಆತೂರ್ ಸಅದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ

ಮಂಗಳೂರು(ಜನಧ್ವನಿ):ಅಹ್ಲ್ ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪರ ಎಂದೆಂದೂ ಧ್ವನಿಯಾಗುತಿದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಮರಾ ಮುಖಂಡ ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಕಂದಕ್ ರವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನೀ ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸುನ್ನೀ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ, ಸಾದಾತುಗಳ ಜೊತೆ, ಸುನ್ನೀ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸದಾ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ಸುನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು‌ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತಿದ್ದ ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿಯವರ ವಿಯೋಗವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಮಗ್ಫಿರತ್, ಮರ್ಹಮತ್ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ, ಅವರ ಬರ್ಝಖೀ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ – ಆಮೀನ್.

ಇತೀ,,,,
ಆತೂರ್ ಸಅದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್(ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕರು ಸುನ್ನೀ ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!